Zmiany w produktach Ursa HD

Dodano 19 sierpnia 2014, godz. 8:21

zmursa

Nasz obecny product Ursa HD zmieni nazwę na Ursa Heavy Duty. W tym samym czasie Ursa HD 10W-40 zostanie usunięta z listy produktów.

 

Dlaczego następują zmiany?
Chevron bardzo ściśle współpracuje z producentami OEM.Ponieważ biznes staje się coraz badziej globalny, stąd też oczekiwanie, że nazwa danego produktu powinna opisywać ten sam profil przeznaczenia w różnych regionach świata. Nie dotyczy to bezpośrednio Ursy HD, stąd po dyskusji z ekspertami OEM postanowiliśmy zmienić w Europie nazwę, aby uniknąć jakichkolwiek ewentualnych pomyłek. Dokonaliśmy również przeglądu produktów noszących tę samą nazwę. W przypadku Ursa HD 10W-40 stwierdziliśmy, że specyfikacja produktu nie pasuje do pozostałych produktów Ursa. Obecnie mamy bardzo podobny produkt pn.Ursa Premium TDX(E4) 10W-40, który zawiera znacznie szerszy zakres formalnych zatwierdzeń.

 

Jakie działania powinny być podjęte?
Za wyjątkiem lepkości 10W-40: pozostałe klasy lepkości są dostępne pod poprzednimi nazwami. Proponujemy, aby wszyscy dotychczasowi klienci używający Ursa HD 10W-40 zostali przekierowani na produkt Ursa Premium TDX (E4) 10-W40,tym bardziej, że produkty są całkowicie kompatybilne, przebiegi miedzy wymianami są podobne, a dodatkowo zakres specyfikacji powoduje, że Ursa Premium TDX 10W-40 może mieć znacznie szerszy zakres zastosowań. Jeżeli klient życzy sobie, aby product posiadał zatwierdzenie MAN M3377, wtedy powinniśmy zaproponować Ursa Premium FE 5W-30. Tą informację, dotyczącą preferowanej lepkości w sytuacjach, gdy ta specyfikacja jest wymagana uzyskaliśmy z MAN.

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000