Produkty

Dostępnych produktów: 68

Havoline Xtended Life Coolant - PG

Rando EP Ashless

Najwyższej jakości olej hydrauliczny opracowany na bazie dodatków bezpopiołowych.Zapewnia doskonałą ochronę układu i odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze mocno obciążonych układów hydraulicznych .Zalecany jest dostosowania w szerokim zakresie w trudnych warunkach pracy, szczególnie w maszynach budowlanych pracujących w środowisku o podwyższonej wilgotności.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Clarity Hydraulic Oil AW

Wysokiej jakości oraz długim okresie eksploatacji bezpopiołowy olej hydrauliczny zalecany do stosowania w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych (>5 000 psi), zapewnia doskonałą odporność na utlenianie, ochronę przed korozją oraz szybkie oddzielanie wody. Doskonale się sprawdza w pompach łopatkowych i wielotłoczkowych oraz serwomechanizmach.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW

Najwyższej jakości olej hydrauliczny zestawiony z syntetycznych olejów bazowych w połączeniu z technologią bezpopiołowych i bezcynkowych dodatków. Olej zapewnia doskonałą odporność na utlenianie, natychmiastowe oddzielenie wody oraz ochronę przed korozją i zużyciem. Doskonała ochrona przed zużyciem powoduje, że jest to olej odpowiedni w aplikacjach, gdzie ciśnienie w pompach tłokowych może przekraczać 5000 psi.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil

Najwyższej jakości bezpopiołowy biodegradowalny olej hydrauliczny, spełnia wymagania środowiskowe EPA oraz VGP, zalecany w urządzeniach mobilnych i stacjonarnych stosowanych w transporcie morskim, w pompach tłokowych, wielotłoczkowych i łopatkowych oraz w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna dbałość o środowisko.

Szczegóły
Havoline XLI

Hydraulic Oil HDZ

Linia wydajnych wielosezonowych olejów hydraulicznych na bazie cynku o właściwościach przeciwzużyciowych.Zalecana jest do użytku w wielu typach układów hydraulicznych, szczególnie tych poddawanych dużym obciążeniom oraz zmiennych temperatur otoczenia i pracy. Wysoki Wskaźnik Lepkości oleju zapewnia przyczynia się większej trwałości użytkowej wysokociśnieniowych pomp hydraulicznych pracujących z dużą prędkością.

Szczegóły
Havoline XLI

Hydraulic OIL AW

Wydajne oleje hydrauliczne przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie w lekko i średnio obciążonych układach hydraulicznych wymagających oleju spełniającego normę DIN 51 524 cz. 2 (HLP).

Szczegóły
Havoline XLI

Hydra

Najwyższej jakości biodegradowalny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania, gdy zachodzi niebezpieczeństwo uwolnienia oleju do środowiska naturalnego. Olej zawiera nienasycone estry syntetyczne. Zalecany do stosowania w mobilnych i stacjonarnych układach hydraulicznych wymagających stosowania oleju zgodnego z normą ISO 15380 HEES.

Szczegóły
Havoline XLI

Rando WM

Najwyższej jakości wielosezonowy olej hydrauliczny przeznaczony do użytku w układach hydraulicznych turbin wiatrowych oraz w układach hydraulicznych, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony oraz skuteczności w wymagających warunkach pracy. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości (VI)zapewnia doskonałą płynność w niskiej temperaturze oraz pracę w szerokim zakresie temperatur.

Szczegóły
Zdjęcie produktu

Glytex HFC 46

Glytex HFC 46 – Wysokiej jakości ognioodporna ciecz hydrauliczna opracowana na bazie mieszaniny wodno-glikolowej. Spełnia wymagania 7-go Raportu Luxemburskiego. Przeznaczony do stosowania w układach hydraulicznych pracujących w pobliżu gorących powierzchni lub otwartych płomieni oraz w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu ognia w przypadku przecieku typowego oleju hydraulicznego będącego pod ciśnieniem.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Synstar HFDU

Najwyższej jakości syntetyczna ciecz ognioodporna. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy w wysokich temperaturach, gdzie gorące powierzchnie lub otwarte płomienie mogą być źródłem zapłonu dla konwencjonalnych olejów hydraulicznych oraz w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu ognia w przypadku przecieku typowego oleju hydraulicznego będącego się pod ciśnieniem.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Omnis

Rodzina wydajnych parafinowych olejów technologicznych wolnych od substancji woskowych, charakteryzuje się niską lotnością, doskonałą stabilnością niskotemperaturową, brakiem zapachu oraz zapewnia doskonałą stabilność koloru(niebarwiący). Zastosowanie obejmuje tusze drukarskie, wypełniacze i zmiękczacze gumy i tworzyw sztucznych, olej impregnujący skórę, środek wspomagający w preparatach chwastobójczych.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Honor AW

Zaawansowany technologicznie olej obiegowy zapewnia wyjątkową i długotrwałą ochronę przed zużyciem i korozją szerokiej gamy urządzeń walcowniczych oraz pomocniczych pracujących w warunkach wysokich temperatur, w wilgotnym środowisku, a także szczególnie zagrożonym dostępem wody(posiadają doskaonałe właściwości wydzielania wody). Jako oleje obiegowe są specjalnie przeznaczone do smarowania łożysk Morgan oraz Morgoil walcarek typu No-Twist Mill.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Clarity Machine Oil

Wysokiej jakości bezpopiołowy olej obiegowy przeznaczony do stosowania w przemysłowych układach obiegowych maszyn papierniczych, suszarni i gładziarek.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

GST Premium 32

Doskonałej jakości olej turbinowy zapewnia wysoki poziom odporności termicznej i na utlenianie. Zalecany jest do stosowania w turbinach gazowych i parowych, gdzie występują wysokie temperatury i wymagany jest niezwykle stabilny termicznie układ cyrkulacyjny, może być również stosowany jako olej hydrauliczny w układach pracujących <1000 psi oraz jako olej sprężarkowy R&O.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Regal SGT 22

Najwyższej jakości syntetyczny olej turbinowy opracowany na bazie estrów poliolowych, przeznaczony do stosowania w lotniczopochodnych turbinach gazowych stosowanych w stacjonarnych aplikacjach takich jak produkcja energii, przesył gazu i napędy okrętowe.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

GST

Wysokiej jakości olej turbinowy o właściwościach przeciwzużyciowych, zawiera najwyższej klasy oleje bazowe z Grupy II oraz pakiet bezpopiołowych dodatków przeciwzużyciowych z inhibitorami korozji, utleniania oraz dodatkami przeciwpiennymi. Przeznaczony jest przede wszystkim do użytku w przemysłowych turbinach gazowych i parowych, również tych wyposażonych w przekładnie mechaniczne, polecany do stosowania w układach smarowania obiegowego i kąpielowego, przekładnie pracujące pod umiarkowanym obciążeniem, układy hydrauliczne niskiego ciśnienia, pompy próżniowe, sprężarki powietrza.

Szczegóły
Havoline XLI

Regal EP

Wysokiej jakości olej turbinowy zalecany do smarowania turbin parowych i i wodnych pracujących w różnych warunkach eksploatacjnych oraz średnio obciążonych turbin gazowych, w sprężarkach powietrza, w układach smarowania obiegowego i zanurzeniowego .

Szczegóły
Havoline XLI

Capella A 68

Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej całkowicie pozbawiony dodatków uszlachetniajacych.Charakteryzyje się bardzo niską temperaturą płynięcia( -57˚ C) oraz wyjatkową stabilnością termalną i odpornością na utlenianie.zalecany jest do stosowania w urządzeniach chłodniczych, w których czynnikiem chłodzącym jest amoniak. Może być używany w układach chłodniczych i układach klimatyzacyjnych wymagających stosowania środków smarnych o doskonałej charakterystyce w niskich temperaturach.

Szczegóły
Havoline XLI

Capella Premium 68

Udowodnionej jakości półsyntetyczny olej sprężarkowy przeznaczony do stosowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych. Zapewnia doskonałą odporność na utlenianie w obecności amoniaku, przyczyniając się do utrzmania układu chłodzenia wolnego od szlamu, osadów i korozji.

Szczegóły
Havoline XLI

Capella WF

Niezwykle stabilny zaawansowany technologicznie olej sprężarkowy specjalnie opracowany, aby zapewnić doskonałą stabilność termiczną , szczególnie w bardzo niskich temperaturach stosowanych w najnowszej generacji sprężarek urządzeń chłodniczych i klimatyzacji, przeznaczone są do smarowania chłodziarek, w których jako czynnik chłodzący jest stosowany amoniak lub fluorowane węglowodory i gdzie minimalna temperatura parownika wynosi -45°C dla czynnika R-12, -35°C dla czynnika R-22 oraz -25°C dla czynnika R-502.

Szczegóły
Zdjęcie produktu

Capella HFC

Wysokiej jakości w pełni syntetyczne oleje sprężarkowe opracowane w oparciu o technologię specjalnie dobranych estrów poliolowych, przeznaczone do stosowania w sprężarkach chłodniczych i klimatyzacji, charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną i chemiczną w kontakcie z nowoczesnymi mediami chłodzącymi HFC (hydrofluorocarbon), a zwłaszcza R134a, R 404 A.

Szczegóły
Havoline XLI

Refrigeration Oil Low Temp

Doskonałej jakości w pełni syntetyczny olej sprężarkowy zawierający w swoim składzie alkilobenzenowe oleje bazowe. Przeznaczony do stosowania w chłodziarkach, w których czynnikiem chłodzącym jest R 22 lub R 502, zapewnia doskonałą stabilność chemiczną oraz długi okres eksploatacji urządzeń.

Szczegóły
Cetus HiPerSyn Oil

Cetus HiPerSyn Oil

Najwyższej jakości syntetyczny olej sprężarkowy przeznaczony do smarowania sprężarek wirnikowych, łopatkowych i śrubowowych mobilnych i stacjonarnych sprężarek powietrza oraz łożysk i przekładni. Cetus HiPerSyn nie emulguje, szybko uwalniania powietrze z oleju chroniąc układ przed kawitacją.

Szczegóły
Havoline XLI

Cetus PAO

Najwyższej jakości całkowicie syntetyczne oleje sprężarkowe, zapewniają doskonałą odporność na utlenianie, wysoką ochronę i wydajność układu w wysokich temperaturach pracy, przeznaczony do wtryskowego smarowania sprężarek śrubowych, pracujących w wysokich temperaturach na wyjściu (>100°C) i ciśnieniach wyjściowych (>15 barów) oraz sprężarek tłokowych pracujących w wysokich temperaturach na wyjściu (>200°C). Zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju nawet do 8 000 godzin pracy.

Szczegóły

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000