Produkty

Dostępnych produktów: 68

Havoline XLI

Cetus DE 100

W pełni syntetyczny wysokiej jakości energooszczędny olej produkowany na bazie diestrów. Charakteryzuje się niezwykłą stabilnością termiczną i odpornością na utlenianie, dobrymi właściwościami ochronnymi przed korozją, małą skłonnością do tworzenia osadów, dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi. Zalecany do smarowania sprężarek tłokowych osiągających na wyjściu wysokie temperatury i ciśnienia sprężanego powietrza. Moze być stosowany w kompresorach takich gazów jak powietrze, benzen, butadien, tlenek węgla, dwutlenek węgla, hel, azot, wodór, metan, propan, gaz syntetyczny.

Szczegóły
Havoline XLI

Compressor Oil EP VDL

Seria wysokiej jakości olejów sprężarkowych zapewnia równomierną, płynną i ekonomiczną pracę sprężarek zwłaszcza w ciężkich warunkach, przeznaczone do smarowania stacjonarnych i przenośnych kompresorów powietrza włączając w to kompresory ze smarowanymi przestrzeniami ciśnieniowymi czy też jedno- lub wielostopniowe sprężarki odśrodkowe, a także do sprężarek śrubowych smarowanych zanurzeniowo i do sprężarek odśrodkowych.

Szczegóły
Havoline XLI

LPG Compressor Oil

Doskonałej jakości olej sprężarkowy opracowany na bazie glikolu polialkeinowego przeznaczony do stosowania w sprężarkach gazów weglowodorowych i chemicznych.Ten w pełni syntetyczny i zaawansowany technologicznie olej zapewnia trwałą i długookresową ochronę układu. Moze być stosowany w kompresorach takich gazów jak metan, etan, propan, butan, etylen, propylen, butylen, chlorek winylu, butadien, amoniak.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Transformer Oil Uninhibited

Wysokiej jakości nieinhibitowany olej transformatorowy zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych. Zapewnia dobrą wytrzymałość dielektryczną, wysoką odporność na utlenianie i niezawodne działanie w niskich temperaturach. Przeznaczony do stosowania jako olej izolacyjny w transformatorach, aparaturze rozdzielczej, wzbudnikach, kondensatorach i podobnych urządzeniach, doskonale się sprawdza w niskich temperaturach. Zapewnia dobrą izolację i uziemnienie przewodzących prąd elementów, odprowadza ciepło, chroni przed wyładowaniami jarzeniowymi, gasi łuk elektryczny w aparaturze rozdzielczej i impregnuje materiały izolacyjne.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Transformer Oil Inhibited

Wysokiej jakości inhibitowany olej transformatorowy. Zapewnia dobrą wytrzymałość dielektryczną i stabilność oksydacyjną oraz doskonałe właściwości w niskich temperaturach pracy. Przeznaczony do stosowania jako olej izolacyjny w transformatorach, aparaturze rozdzielczej, wzbudnikach, kondensatorach.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Texatherm

Doskonałej jakości olejowy nośnik ciepła opracowany do stosowania zarówno w otwartych jak i zamkniętych układach przenoszenia ciepła z obiegiem wymuszonym, zapewnia czystą i wydajną energetycznie pracę układów przenoszenia ciepła stosowanych się w przemyśle do takich procesów jak produkcja asfaltów, mydła, tworzyw sztucznych, elementów z włókien, spozywczym.

Szczegóły
Havoline XLI

Texatherm HT 22

Wysokiej jakości syntetyczny olejowy nośnik ciepła przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od –45°C do +290°C. Zapewnia doskonałą stabilność oksydacyjną oraz odporność na koksowanie, co wydatnie zmniejsza możliwość wytrącania osadów, zapewnia długotrwały okres eksploatacji w zamkniętych układach przenoszenia ciepła w szerokim zakresie zastosowań, takich jak produkcja i przetwarzanie środków chemicznych, skóry, tekstyliów, gumy, płyt wiórowych, żywności, materiałów budowlanych i paszy, polecany dostosowania w pralniach.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Biostar Chain Bar 80

Sprawdzonej jakości biodegradowalny olej przeznaczony do pił łańcuchowych eksploatowanych w chłodnym klimacie. Nietoksyczne głęboko rafinowane estry oleju bazowego, trwałe dodatki przeciwzużyciowe oraz doskonałe właściwości przylegania zapewniają stabilną pracę w surowych warunkach pracy w zakresie temperatur.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Chain Lubricant 680

Wydajny olej przeznaczony do smarowania szerokiej gamy łańcuchów zarówno w niskich i wysokich temperaturach. Jego doskonała charakterystyka przylegania oraz smarowania zapewnia niższe tarcie i zużycie pod wpływem wysokich obciążeń, niższe straty energii oraz zabezpiecza przed rdzą i korozją. Po zmieszaniu z rozpuszczalnikiem kerozynowym, produkt jest gotowy do stosowania w postaci aerozolu.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Aries

Rodzina pneumatycznych olejów odpornych na ekstremalne obciążenia zapewnia kompleksową ochronę i najwyższą wydajność pracy udarowych urządzeń i narzędzi napędzanych powietrzem. Posiada doskonałe własności lepkościowo-przylgowe, dzięki czemu tworzy trwały film olejowy w atmosferze silnie zawilgoconej.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Paper Machine Oil XL

Wysokiej jakości bezpopiołowy olej do maszyn papierniczych tworzy doskonałą ochronę przed zużyciem w maszynach smarowanych przez centralny układ obiegowy. Zalecany do smarowania w centralnych układach obiegowych pracujących w ciężkich warunkach w maszynach papierniczych, układach obiegowych wymagających ochrony AW/ EP, przekładniach i pompach przemysłowych.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

PMO

Sprawdzonej jakości rodzina olejów przeznaczona do maszyn papierniczych zestawiona przy udziale specjalnie dobranych mineralnych baz olejowych i odpowiednio dobranych wysokiej jakości pakietów dodatków. Seria PMO jest przeznaczona do stosowania w układach obiegowych maszyn papierniczych, przekładniach redukcyjnych oraz pompach przemysłowych.

Szczegóły
Havoline XLI

Way Lubricant X

Seria wydajnych olejów stworzonych specjalnie do smarowania prowadnic obrabiarek. Charakteryzują się doskonałą odpornością na emulgowanie, dzięki szybkiemu odseparowaniu chłodziwa zapobiega rozwojowi bakterii z powodu zanieczyszczenia oleju. Zalecany do smarowania prowadnic poziomych(ISO 68), pionowych (ISO 220), polecane w systemach automatycznego dozowania Bijur Automatic Lubrication.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Texaform PR

Sprawdzonej jakości olej do form betonowych zestawiony przy udziale niskiej lepkości pochodnych przerobu ropy naftowej w połączeniu z reaktywnymi i niereaktywnymi czynnikami chemicznymi, zapewnia łatwe uwalnianie form, ochronę przed korozją form stalowych oraz czyste i nieprzebarwione oraz wolne od porów powierzchnie prefabrykowanych elementów.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

White Oil Pharmaceutical

Rodzina wysokiej jakości bezbarwnych, przezroczystych, bezwonnych, bezsmakowych i niefluorescencyjnych olejów hydrofobowych należących do grupy olejów białych.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

White Oil Technical

Wysokiej jakości przezroczysty olej technologiczny należący do grupy olejów białych, zapewnia wysoką czystość, stabilność i odporność na proces starzenia.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Texnap

Mineralne naftenowe oleje technologiczne o niskiej temperaturze płynięcia i dobrych zdolnościach rozpuszczania, stosowane jako modyfikatory i plastyfikatory kauczuku i tworzyw sztucznych, przy produkcji farb drukarskich.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Texpar

Nowej generacji wydajny olej technologiczny o niskiej zawartości związków aromatycznych, doskonałych właściwościach niskotemperaturowych i przeciwutleniających, szeroko stosowany przy produkcji farb drukarskich, jako nośnik dodatków uszlachetniających, modyfikator i plastyfikator kauczuków i tworzyw sztucznych.

Szczegóły
Marfak

Rust Proof Compound L

Wysokiej jakości olej przeznaczony do długookresowej ochrony wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych poddanych działaniu środowiska atmosferycznego, zalecany do stosowania w szerokim zakresie w przemyśle morskim, przy produkcji i po produkcji gotowych elementów stalowych jak przęsła mostów, pływające pontony mostowe, zbiorniki.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Metal Protective Oil L

Wysokiej jakości olej przeznaczony do ochrony przed rdzą i korozją stalowych elementów. Tworzy na ich powierzchni cienką i szczelną warstwę zabezpieczającą podczas transportu lub przechowywania.

Szczegóły

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000