Molytex EP 2

Opis produktu

Molytex EP 2 – Sprawdzonej jakości odporny na wysokie naciski smar wielofunkcyjny zagęszczany 12-hydroksystearynianem litu. 3% udział Dwusiarczku Molibdenu MoS₂ w smarze zapewnia o 30% wzrost trwałości smarowanych elementów eksploatowanych w trudnych warunkach. Zakres temperatury pracy: -30˚C do +120˚C (max +140˚C).

Dostępne pojemności (w kilogramach)

 • 0.4
 • 18
 • 50
 • 180

Specyfikacje i dopuszczenia

 • DIN 51 502 KPF2K -30
 • ISO-L-XCCEB 2
 • ASTM D 4650
 • Association of American Railroads
 • Specyfication M-829-75
 • Volvo 1277.65

Klasy jakościowe i lepkościowe

 • NLGI 2

Do pobrania

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000