Texatherm

Opis produktu

Texatherm – Doskonałej jakości olejowy nośnik ciepła  opracowany do stosowania zarówno w otwartych jak i zamkniętych układach przenoszenia ciepła z obiegiem wymuszonym, zapewnia czystą i wydajną energetycznie pracę układów przenoszenia ciepła stosowanych się w przemyśle do takich procesów jak produkcja asfaltów, mydła, tworzyw sztucznych, elementów z włókien, spozywczym.

Dostępne pojemności (w litrach)

  • 208

Specyfikacje i dopuszczenia

  • DIN 51522 (Q dla olejowych nośników ciepła)

Klasy jakościowe i lepkościowe

  • ISO 32, 46

Do pobrania

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000