Texclad AL 00/000

Opis produktu

Texclad AL 00/000 – Wysokiej jakości smar zestawiony z półystetycznych baz olejowych zagęszczanych kompleksowym mydłem aluminiowym oraz specjalnie dobranymi dodatkami grafitu, odpowiedni do automatycznego nakładania natryskowego elementów pracujacych w wysokich temperaturach i obciążeniach. Szczególnie zalecany do centralnych układów smarowania. Zakres temperatury pracy: -20˚C do + 200˚C (max +250˚C).

Dostępne pojemności (w kilogramach)

  • 180

Specyfikacje i dopuszczenia

  • DIN 51 502 OGPF 00/000S -30
  • ISO-L-XBGHB 00/000

Klasy jakościowe i lepkościowe

  • NLGI 00/000

Do pobrania

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000