Texclad AL

Opis produktu

Texclad AL – Wysokiej jakości naturalnie barwiony smar zestawiony przy udziale mineralnego oleju bazowego zagęszczanym kompleksowym mydłem aluminiowym, odpowiedni do smarowania łożysk tocznych i ciernych pracujących w środowisku o dużym zapyleniu i w obecności wody. Zakres temperatury pracy: -25˚C do +150˚C (max +200˚C).

Dostępne pojemności (w kilogramach)

  • 180

Specyfikacje i dopuszczenia

  • Texclad AL EP 1 DIN 51 502 KP1P-20 ISO-L-XBDHB1
  • Texclad AL EP 2 DIN 51 502 KP2P-20 ISO-L-XBDHB2

Klasy jakościowe i lepkościowe

  • NLGI 1, 2

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000