Texnap

Opis produktu

Texnap – Mineralne naftenowe oleje technologiczne o niskiej temperaturze płynięcia i dobrych zdolnościach rozpuszczania,  stosowane jako modyfikatory i plastyfikatory kauczuku i tworzyw sztucznych, przy produkcji farb drukarskich.

Dostępne pojemności (w litrach)

  • 208

Specyfikacje i dopuszczenia

  • Kategoria: brak działania rakotwórczego, wg 83/467/EEG

Klasy jakościowe i lepkościowe

  • ISO 13, 22, 32, 46, 100

Do pobrania

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000