White Oil Technical

Opis produktu

White Oil Technical – Wysokiej jakości przezroczysty olej technologiczny należący do grupy olejów białych, zapewnia wysoką czystość, stabilność i odporność na proces starzenia. Przeznaczony do stosowania w następujących gałęziach przemysłu:

  • gumowym i tworzyw sztucznych,
  • włókienniczym i papierniczym,
  • rolniczym i leśnym,
  • farbiarskim i skórzanym,
  • a także jako olej procesowy.

Dostępne pojemności (w litrach)

  • 208

Specyfikacje i dopuszczenia

  • U.S. FDA 178.3620 b/c

Klasy jakościowe i lepkościowe

  • ISO 16

Do pobrania

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000