Texaco Polska

TEXACO POLSKA

W Polsce Texaco rozpoczęło działalność w 1992 roku, została wtedy utworzona firma Texaco Marketing Poland, która jako pierwsza rozpoczęła dystrybucję produktów smarnych i płynów eksploatacyjnych Texaco, promując przede wszystkim na rynku polskim rodzinę olejów samochodowych – Havoline.

W 1994 roku utworzona została firma Texaco Polska Sp. z o.o. ze 100% kapitałem własnym koncernu, oprócz dystrybucji olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych – spółka rozpoczęła tworzenie sieci stacji paliw. W 1997 spółka Texaco Polska przejęła na terenie Polski spółkę Amoco Petroleum Products Poland. Pod koniec 1997 roku uruchomiono dodatkowo 11 stacji benzynowych przejętych od Amoco.

W 1998 roku w ramach programu dealerskiego przyłączono do sieci kolejne trzy stacje, 1999 roku amerykańskie kierownictwo koncernu podjęło decyzję, spowodowaną przekonaniem o monopolizacji rynku paliwowego w Polsce, o wycofaniu się Texaco z rynku detalicznej sprzedaży paliw, a co za tym idzie zawieszono dalszy rozwój stacji benzynowych.

Texaco Lubricants Polska nowa spółka powstała w grudniu 1999 roku. Spółka kontynuowała przejętą od Texaco Polska działalność olejową – rozszerzając istniejącą już sieć dystrybucji olejów, smarów motoryzacyjnych oraz przemysłowych a także płynów eksploatacyjnych.

W październiku 2001 roku Texaco Lubricants Polska Sp. z o.o stała się częścią Chevron Corporation – prawdziwie globalnego, zintegrowanego koncernu energetycznego zatrudniającego 53 000 pracowników, działającego w 180 krajach świata, z rezerwami ropy w wysokości 8,5 miliarda baryłek, posiadającego 25 000 stacji paliwowych, z możliwościami produkcyjnymi przekraczającymi 2 miliony baryłek dziennie i ze sprzedażą paliw i innych produktów na poziomie 3,5 miliona baryłek dziennie.

Texaco Polska

W kolejnych latach firma Chevron Corp. umacniała pozycję globalnego koncernu energetycznego najbardziej docenianego ze względu na pracowników, współpracę z partnerami i osiągane wyniki .
W roku 2006 działalność koncernu w Polsce była kontynuowana przez Chevron Polska Sp. z o.o. Zmienił się 100 – procentowy udziałowiec spółki z Texaco Global Product na Chevron Corp.

W roku 2011 Chevron Global Lubricants podjął decyzję dotyczącą zmian w sieci sprzedaży w Europie, w tym Polski. W wyniku głębokich zmian w strukturze organizacyjnej Chevron, doszło do wyłonienia nowego operatora, który w imieniu firmy Chevron Global Lubricants kieruje sprzedażą produktów Texaco na terenie Polski.
Tym nowym operatorem w sierpniu 2011 została firma SYNERGY OIL Sp. z o.o.

Jako Autoryzowany Dystrybutor firmy Chevron w Polsce, dynamicznie rozwijamy sieć dystrybucji oraz sprzedaż produktów Texaco. Do znaczącego wzrostu pozycji Chevron Corp. na świecie przyczyniło się uruchomienie rafinerii Pascagoula, produkującej m.in. na rynek europejski zgodnie z opatentowaną technologią ISOSYN najwyższej jakości oleje bazowe Grupy II i Grupy III. Spółka firmy Chevron Corp., Chevron Oronite jest światowym liderem w produkcji i rozwoju technologii pakietów dodatków uszlachetniających przeznaczonych do paliw i środków smarnych( takich jak oleje silnikowe do wszystkich typów silników wysokoprężnych, benzynowych, zasilanych gazem naturalnym, jak również dodatki do olejów przekładniowych i hydraulicznych).

Połączenie produkowanych przez Chevron Oronite pakietów dodatków uszlachetniających oraz technologii ISOSYN produkcji olejów bazowych powoduje, że Chevron jest jedynym producentem w pełni kontrolującym proces produkcji własnych środków smarnych.

Texaco – marka Chevron – obejmuje wszechstronną gamę środków smarnych zapewniających pojazdom, maszynom i urządzeniom wysoką wydajność, ochronę i niezawodność, której można oczekiwać korzystając z godnej zaufania marki Texaco, Havoline, Ursa, HDAX i Techron.

Wszystkie produkty Texaco mające zastosowanie w szerokiej gamie silników i przekładni, płyny do chłodnic oraz przemysłowe środki smarne są tak opracowywane i rozwijane, by uzyskiwały zatwierdzenia ACEA, API oraz producentów OEM, a także odpowiadały wymaganiom specyfikacji klientów i producentów OEM na całym świecie.

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000