Produkty

Dostępnych produktów: 10

Havoline XLI

Capella A 68

Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej całkowicie pozbawiony dodatków uszlachetniajacych.Charakteryzyje się bardzo niską temperaturą płynięcia( -57˚ C) oraz wyjatkową stabilnością termalną i odpornością na utlenianie.zalecany jest do stosowania w urządzeniach chłodniczych, w których czynnikiem chłodzącym jest amoniak. Może być używany w układach chłodniczych i układach klimatyzacyjnych wymagających stosowania środków smarnych o doskonałej charakterystyce w niskich temperaturach.

Szczegóły
Havoline XLI

Capella Premium 68

Udowodnionej jakości półsyntetyczny olej sprężarkowy przeznaczony do stosowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych. Zapewnia doskonałą odporność na utlenianie w obecności amoniaku, przyczyniając się do utrzmania układu chłodzenia wolnego od szlamu, osadów i korozji.

Szczegóły
Havoline XLI

Capella WF

Niezwykle stabilny zaawansowany technologicznie olej sprężarkowy specjalnie opracowany, aby zapewnić doskonałą stabilność termiczną , szczególnie w bardzo niskich temperaturach stosowanych w najnowszej generacji sprężarek urządzeń chłodniczych i klimatyzacji, przeznaczone są do smarowania chłodziarek, w których jako czynnik chłodzący jest stosowany amoniak lub fluorowane węglowodory i gdzie minimalna temperatura parownika wynosi -45°C dla czynnika R-12, -35°C dla czynnika R-22 oraz -25°C dla czynnika R-502.

Szczegóły
Zdjęcie produktu

Capella HFC

Wysokiej jakości w pełni syntetyczne oleje sprężarkowe opracowane w oparciu o technologię specjalnie dobranych estrów poliolowych, przeznaczone do stosowania w sprężarkach chłodniczych i klimatyzacji, charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną i chemiczną w kontakcie z nowoczesnymi mediami chłodzącymi HFC (hydrofluorocarbon), a zwłaszcza R134a, R 404 A.

Szczegóły
Havoline XLI

Refrigeration Oil Low Temp

Doskonałej jakości w pełni syntetyczny olej sprężarkowy zawierający w swoim składzie alkilobenzenowe oleje bazowe. Przeznaczony do stosowania w chłodziarkach, w których czynnikiem chłodzącym jest R 22 lub R 502, zapewnia doskonałą stabilność chemiczną oraz długi okres eksploatacji urządzeń.

Szczegóły
Cetus HiPerSyn Oil

Cetus HiPerSyn Oil

Najwyższej jakości syntetyczny olej sprężarkowy przeznaczony do smarowania sprężarek wirnikowych, łopatkowych i śrubowowych mobilnych i stacjonarnych sprężarek powietrza oraz łożysk i przekładni. Cetus HiPerSyn nie emulguje, szybko uwalniania powietrze z oleju chroniąc układ przed kawitacją.

Szczegóły
Havoline XLI

Cetus PAO

Najwyższej jakości całkowicie syntetyczne oleje sprężarkowe, zapewniają doskonałą odporność na utlenianie, wysoką ochronę i wydajność układu w wysokich temperaturach pracy, przeznaczony do wtryskowego smarowania sprężarek śrubowych, pracujących w wysokich temperaturach na wyjściu (>100°C) i ciśnieniach wyjściowych (>15 barów) oraz sprężarek tłokowych pracujących w wysokich temperaturach na wyjściu (>200°C). Zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju nawet do 8 000 godzin pracy.

Szczegóły
Havoline XLI

Cetus DE 100

W pełni syntetyczny wysokiej jakości energooszczędny olej produkowany na bazie diestrów. Charakteryzuje się niezwykłą stabilnością termiczną i odpornością na utlenianie, dobrymi właściwościami ochronnymi przed korozją, małą skłonnością do tworzenia osadów, dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi. Zalecany do smarowania sprężarek tłokowych osiągających na wyjściu wysokie temperatury i ciśnienia sprężanego powietrza. Moze być stosowany w kompresorach takich gazów jak powietrze, benzen, butadien, tlenek węgla, dwutlenek węgla, hel, azot, wodór, metan, propan, gaz syntetyczny.

Szczegóły
Havoline XLI

Compressor Oil EP VDL

Seria wysokiej jakości olejów sprężarkowych zapewnia równomierną, płynną i ekonomiczną pracę sprężarek zwłaszcza w ciężkich warunkach, przeznaczone do smarowania stacjonarnych i przenośnych kompresorów powietrza włączając w to kompresory ze smarowanymi przestrzeniami ciśnieniowymi czy też jedno- lub wielostopniowe sprężarki odśrodkowe, a także do sprężarek śrubowych smarowanych zanurzeniowo i do sprężarek odśrodkowych.

Szczegóły
Havoline XLI

LPG Compressor Oil

Doskonałej jakości olej sprężarkowy opracowany na bazie glikolu polialkeinowego przeznaczony do stosowania w sprężarkach gazów weglowodorowych i chemicznych.Ten w pełni syntetyczny i zaawansowany technologicznie olej zapewnia trwałą i długookresową ochronę układu. Moze być stosowany w kompresorach takich gazów jak metan, etan, propan, butan, etylen, propylen, butylen, chlorek winylu, butadien, amoniak.

Szczegóły

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000