Produkty

Dostępnych produktów: 2

Havoline Xtended Life Coolant - PG

Transformer Oil Uninhibited

Wysokiej jakości nieinhibitowany olej transformatorowy zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych. Zapewnia dobrą wytrzymałość dielektryczną, wysoką odporność na utlenianie i niezawodne działanie w niskich temperaturach. Przeznaczony do stosowania jako olej izolacyjny w transformatorach, aparaturze rozdzielczej, wzbudnikach, kondensatorach i podobnych urządzeniach, doskonale się sprawdza w niskich temperaturach. Zapewnia dobrą izolację i uziemnienie przewodzących prąd elementów, odprowadza ciepło, chroni przed wyładowaniami jarzeniowymi, gasi łuk elektryczny w aparaturze rozdzielczej i impregnuje materiały izolacyjne.

Szczegóły
Havoline Xtended Life Coolant - PG

Transformer Oil Inhibited

Wysokiej jakości inhibitowany olej transformatorowy. Zapewnia dobrą wytrzymałość dielektryczną i stabilność oksydacyjną oraz doskonałe właściwości w niskich temperaturach pracy. Przeznaczony do stosowania jako olej izolacyjny w transformatorach, aparaturze rozdzielczej, wzbudnikach, kondensatorach.

Szczegóły

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000