Produkty

Dostępnych produktów: 2

Havoline Xtended Life Coolant - PG

Texatherm

Doskonałej jakości olejowy nośnik ciepła opracowany do stosowania zarówno w otwartych jak i zamkniętych układach przenoszenia ciepła z obiegiem wymuszonym, zapewnia czystą i wydajną energetycznie pracę układów przenoszenia ciepła stosowanych się w przemyśle do takich procesów jak produkcja asfaltów, mydła, tworzyw sztucznych, elementów z włókien, spozywczym.

Szczegóły
Havoline XLI

Texatherm HT 22

Wysokiej jakości syntetyczny olejowy nośnik ciepła przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od –45°C do +290°C. Zapewnia doskonałą stabilność oksydacyjną oraz odporność na koksowanie, co wydatnie zmniejsza możliwość wytrącania osadów, zapewnia długotrwały okres eksploatacji w zamkniętych układach przenoszenia ciepła w szerokim zakresie zastosowań, takich jak produkcja i przetwarzanie środków chemicznych, skóry, tekstyliów, gumy, płyt wiórowych, żywności, materiałów budowlanych i paszy, polecany dostosowania w pralniach.

Szczegóły

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000